Naša mreža knjižnic zelo dobro pokriva Slovenijo: 58 splošnih knjižnic ima preko 470 tisoč članov in ker člani skrbijo še za svoje družinske člane in druge prijatelje, lahko rečemo, da 60% Slovencev na nek način koristi knjižnice. ( Pri tem pa niso upoštevane še vse šolske knjižnice.)

Sredstva za nakup gradiva so v preteklih letih (2014 in prej) močno padla, predvsem Ministrstvo za kulturo je razpolovilo svoj prispevek.

V letu 2015 se je padec končno ustavil in za nakup gradiva so v splošnih knjižnicah porabili skupno 6,7 mio EUR (s tem so kupili letno okoli 340 tisoč enot).

In kje knjižnice dobijo denar za nakup gradiva? 25% prispeva Ministrstvo za kulturo, 60% občine, drugo kupijo z lastnimi sredstvi.

Zaradi velike produkcije je nakup vse bolj zahteven in zanj porabijo preveč časa. Knjižnice zato načrtujejo v prihodnjih letih povezovanje pri nakupu gradiva. Razmišljajo o centru za nakup in opremo. To bi bilo dobrodošlo zanje in tudi za tiste založnike, ki po svoji vesti sledijo čim boljšim založniškim standardom in s tem vzgajajo senzibilnega bralca, ki ni zadovoljen z vsem, kar je na papirju.

(povzeto iz prispevka s Kongresa sloveskih založnikov, 9.6. 2016 na Bledu)