Februarja v rastlinjakih na domačem vrtu predvsem sejemo semena vrtnin, zelišč, cvetlic za lastno vzojo sadik. Posadimo pa že tudi prve sadike solate in vmes posejemo mesečno redkvico. Vse o postavitvi rastlinjaka, zemljišču, namakanju, prehrani rastlin in varstvu za posamezne vrtnine v zavarovanem prostoru je podrobno obdelano v knjigi Miše Pušenjak Rastlinjaki na vrtu - naprodaj tukaj.