Kolobar je v ekološkem kmetijstvu bistven

17 septembra, 2019
0
0

Tipično kolobarjenje pri ekološkem kmetijstvu je razmeroma dolgo

(navadno med pet in osem let) in sortno raznoliko, med drugim tudi zaradi

premorov v pridelavi, ki jih je treba upoštevati. Tovrstno kolobarjenje vsebuje

velik delež stročnic. Dovajanje dušika znotraj kolobarjenja je zagotovljeno s

krmnimi stročnicami, kot so sorte detelje v deteljni travi (predvsem na

mešanih kmetijah), in zrnatimi stročnicami, kot sta bob in grah (predvsem

na kmetijah s tržnimi poljščinami). Vendar pa je lahko visoka koncentracija

stročnic problematična, med drugim zaradi glivičnih bolezni v tleh pri zrnatih

stročnicah. Bilance humusa so pomembno sredstvo za določanje trajanja

kolobarja ob upoštevanju rodovitnosti tal.

Medtem ko je mogoče odstranjevanje dušika načeloma izravnati

s kolobarjenjem, tj. z uporabo stročnic, je situacija za fosfor in kalij kompleksnejša.

Treba ju je po porabi poljedelsko proizvedenih hranil obvezno vrniti. ………………………………………………………………………………..

…..ker se negativni učinki kolobarjenja pogosto začnejo kazati šele po daljšem

časovnem obdobju, vendar jih tedaj ni več mogoče preprosto odpraviti.

Podnebne spremembe bodo pomenile nove možnosti, vendar tudi nove

omejitve pri zasnovi kolobarjenja. Predvsem zaradi zamika vegetacijskih

dob številnih pridelkov bo treba zasnovati kolobarjenje, ki bo bolje prilagojeno

spremenjenim podnebnim razmeram.

Več v knjigi Ekološko kmetijstvo 1. del.